Z činnosti nadace 2018

Omalovánky první pomoci

24. 8. 2018

Již podruhé nadace přispěla na projekt "Omalovánky první pomoci" Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IV-Nakladatelstvím s.r.o. ús...

Zobrazit více

Kukátko pro Edu

24. 8. 2018

Naše nadace přispěla na projekt, který má pomoci naučit děti projektovému řízení. KukátkoProEdu je výuková koncepce založená na principech projektové výuky a...

Zobrazit více

Knížky pro děti z Černobylu

24. 8. 2018

V červenci 2018 jsme přispěli našimi knížkami dětem z oblasti Černobylu v rámci jejich ozdravného pobytu ve Václavově. Ozdravný pobyt organizuje pan Tomáš Lu...

Zobrazit více

Stáž MUDr. Jana Trachty

24. 8. 2018

V létě 2018 jsme podpořili odbornou stáž MUDr. Jana Trachty v USA.   Zpráva ze stáže MUDr. Jan Trachta, FEAPU     Klinika dětské chirurgie 2. L...

Zobrazit více

Mamutov- nová knížka pro děti

29. 6. 2018

I letos pokračujeme v tradici, vytvořit novou knížku pro děti v nemocnicích. Po čtyřech letech se vrací prof. Hejhula a jeho dobrodružství, tentokrát v pravě...

Zobrazit více

Cena J.E.Purkyně pro patrona nadace

29. 6. 2018

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 10. 4. 2018 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Eva...

Zobrazit více

Podpora vydání básní Jiřího Tučka

29. 6. 2018

Jiří Tuček se narodil v květnu 1941. Tedy – dá se říci – uprostřed války. Tato skutečnost není v toku jeho života bez významu. Vyrůstal v sociálním prostředí te...

Zobrazit více

Knížky pro Austrálii a Nový Zéland

29. 6. 2018

V květnu 2018 se v australském Adelaide konala konference českých škol, které působí v Austrálii a na Novém Zélandu. Nadace dodala ve spolupráci s nakladatel...

Zobrazit více

Pozor, drogy!

29. 6. 2018

Nadace T-SOFT ETERNITY přispěla finančně k vydání publikace Pozor, drogy! Tato publikace je určena především pro rodiče, učitele a vychovatele. Najdou zde pr...

Zobrazit více

Příběhy lidí s Alzheimerem

29. 6. 2018

V loňském roce dostala nejvyšší ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany naše knížka O čem se nemluví - příběhy mladých lidí s Downovým syndromem,...

Zobrazit více

8. narozeniny

30. 3. 2018

6.  března jsme tradičně u Boromejek oslavili již 8. narozeniny nadace. Představili jsme dokončené projekty: CD S dráčkem do pravěku příběhy pacientů N...

Zobrazit více

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu