Naše nadace přispěla na projekt, který má pomoci naučit děti projektovému řízení.

KukátkoProEdu je výuková koncepce založená na principech projektové výuky a zaměřená na podporu praktických komunikačních a sociálních dovedností žáků v třídním kolektivu. Je založena na autorských příbězích, jejichž realizace rozvíjí a propojuje znalosti napříč základními vzdělávacími oblastmi (dle RVP ZV) a umělecko-technické dovednosti. Výstupem projektu bude hudebně-divadelní představení pro spolužáky, rodiče a učitele.

KukátkoProEdu je určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, návazně pro jejich žáky a rodiče. Najde také uplatnění v rámci letních příměstských táborů, ZUŠ, DDM.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu