Jiří Tuček se narodil v květnu 1941. Tedy – dá se říci – uprostřed války. Tato skutečnost není v toku jeho života bez významu. Vyrůstal v sociálním prostředí tehdejšího velmi obtížného průměru. V roce 1963 začíná pracovat ve své první redakci hromadného sdělovacího prostředku – tedy, jak se dnes říká, média. Od té doby působil v nejrůznějších denících i časopisech, pracoval pro rozhlas, televizi, byl zaměstnancem tiskové agentury, působil jako tiskový mluvčí.

Vystudoval Akademii múzických umění – obor dokumentární film. Dnes píše především básně a divadelní hry. Inspirací zvláštní síly mu je stále naše hlavní město – Praha. Posledních asi patnáct let však musí neustále překonávat důsledky těžkého zrakového poškození.

Jak říká, jeho vnitřní počítač jede na plné obrátky – aby viděl. Je přesvědčený, že osud člověka je ve své podstatě tragický – ale nikdy tomu nesmí podlehnout a nesmí se vzdát.

Nadace přispěla k vydání e-knihy V měsíční noci stříbrná loď.

OTISK – ZÁZNAM

 

Kdo jsem?

 

Přečti si

některou

z mých

básní

 

Přečti si

některou

z mých

básní

 

– A víš vše

 

Kde jsem měl

dětskou postýlku?

 

A zdali

mám

někde

hrob?

 

Přečti si

některou

z mých

básní

 

Ostatní

není

důležité

 

Ostatní

stranou

nech

 

Ostatní

stranou

nech“

 

Citace z knihy: Jiří Tuček. „V měsíční noci stříbrná loď aneb akord hodin s bohem Hamleta“. iBooks.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu