Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 10. 4. 2018 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – pan prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Cena mu byla slavnostně předána dne 20. června na zámku v Libochovicích.

Srdečně blahopřejeme.

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu