Z podnětu pana Andrije Anatolijovyče Ševčenka vznikl nádherný ilustrovaný slovníček na pomoc ukrajinským dětem, aby se rychle a správně naučily česky. Ale nejen děti. Slovník dobře poslouží i dospělým.

1. Slovník obsahuje více než 600 barevných obrázků a více než 5000 jednotek ukrajinského a českého jazyka.

2. Slovník uvádí abecedu českého jazyka, která odpovídá fonetické reprodukci českých písmen.

3. Má správnou a srozumitelnou ukrajinskou transkripci slov a frází, a která odpovídá správné české výslovnosti.

5. Kromě každodenních témat vám v nouzových situacích pomůže konverzační slovník – vždy budete schopni říct srozumitelné fráze!

6. Struktura a obsah slovníku umožní okamžitou komunikaci i těm, kteří neovládají český jazyk.

https://eshop.maxdorf.cz/ukrajinsko-cesky-konverzacni-slovnik-v-obrazcich/

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu