NADACE T-SOFT ETERNITY má od roku 2010 jako jednu z hlavních činností vydávání a podporu vydávání knih s tématikou zaměřenou na pacienty, jejich osudy, na vztah lékaře a pacienta. Příběhy onkologických pacientů tvoří jednu z hlavních skupin této tvorby.

Příběhy onkologických pacientů mne vždy hluboce zasáhly. Ale příběhy dětských pacientů jsou  ještě mnohem těžší. Ale naštěstí jsem ke své radosti zjistil, že je v nich velká naděje, protože úspěšnost jejich léčby je v současné době velmi vysoká.

Můj hluboký obdiv a dík patří jak všem, kteří se rozhodli o své životní osudy podělit s ostatními, tak celému personálu kliniky, který se stará nejen o to, aby se děti uzdravily, ale také o to, aby se tam cítily dobře.

Knížky s názvem „TO DÁŠ!“ jsme ve čtvrtek 6.6.2024 předali v počtu 1500 ks Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole.

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu