Křehká každodennost

Příběhy jedinečnosti mezi námi

Připravovaná kniha, obohacená o unikátní snímky světově uznávaného českého fotografa Prof. Mgr. Jindřich Štreita Dr.hc, umožňuje nahlédnout do dlouho přehlížené a neporozuměné každodennosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. A to skrze výpovědi několika rodin, jejichž příslušníci jsou právě těmito jedinečnými mezi námi. Ti doposud byli často vnímáni jakožto jiní, či neviděni vůbec, a tím vyčleňováni.

Z potřeby změnit tento přístup vznikla obecně prospěšná společnost Ruka pro život. Jejím posláním je reálné uplatnění myšlenky rovnosti a sounáležitosti ve vztahu k těmto jedincům. S tím bezprostředně souvisí snaha o překonání zažitého dělení na „my“ a „oni“, potažmo „my“ a „ti jiní“.

Připravovaná kniha nabízí možnost upuštění od této omezující představy ozřejměním toho, co máme všichni, jako lidské bytosti, společného. Kupříkladu: pocit odmítnutí, strach, radost, lásku a především niternou potřebu pochopení a přijmutí toho, kým jsme.

Tento cíl oslovil Nadaci T-SOFT ETERNITY, která se společně s o.p.s. Ruka pro život zasadila o vydání uváděné publikace. Zatímco značná část již existující literatury vyrovnávající se s touto problematikou ji popisuje zvnějšku a je pohledem specialistů, tato kniha je sbírkou zkušeností a životních příběhů těch, jejichž je každodenní součástí.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu