V roce 2013 nás oslovil Jiří Sázel z organizace Brontosauři v Himálajích. Přišel s myšlenkou vytvořit knihu pohádek z Malého Tibetu.

Letos se kniha dočkala dotisku pro velký zájem mezi příznivci Malého Tibetu. Kniha příběhů s názvem „Po čem touží děti z Malého Tibetu“ obsahuje vyprávění pamětníků o minulosti této země, příběhy ze současnosti a představy o budoucnosti života obyvatel z Malého Tibetu. Byly vydány dvě varianty knihy a to v originálním znění (angličtina) pro obyvatele Malého Tibetu a v češtině pro české čtenáře.

Český čtenář najde v knize poutavé a romantické příběhy z minulosti, legendy a pohádky předávané z generace na generaci, kterým budou kontrastovat představy žáků základní školy v Mulbeku o životě za deset let, plném přepychu a moderních technologií. Přečtení knihy vede k zamyšlení nad tím, zda my Evropané nemáme často jen iluzorní a idealistické představy o tamním životě. Seznamuje nás se skutečnými hodnotami a životním stylem obyvatel Malého Tibetu a budeme moci porovnat jejich touhy a přání s našimi, které jsme před určitým časem také měli a mnozí z nás je již pomalu opouští, totiž že technologie a luxus vyřeší všechny naše problémy.

Obyvatelé Malého Tibetu kolikrát netuší, že život v jejich zemi se radikálně mění. Život postavený na samostatnosti a využívání lokálních zdrojů je nahrazován globalizačními hodnotami. Díky skutečnosti, že mají málo příležitostí porovnávat vlastní kulturu s jinými kulturami, vnímají vývoj vlastní kultury jako jediný možný a správný. Nové technologie nebo společenské trendy pouze pasivně přijímají a považují jako za součást jejich lidské „absolutní“ kultury. Pro čtenáře z Malého Tibetu tak je kniha určitým nastavením zrcadla a pomůže jim uvědomit, jak se životní styl v jejich zemi skutečně mění a třeba to leckoho přivede i k zamyšlení nad tím, kam by chtěl, aby osud jejich země směřoval a co z toho, co tak překotně opouštějí, by mohli ještě uchovat a přispět tím ke světovému kulturnímu bohatství.

Kniha vznikla v rámci spolupráce organizace Brontosauři v Himálajích a základní školy Spring Dales Public School ležící ve vesnici Mulbekh (Malý Tibet – Ladakh, sev. Indie). Na jejím vzniku se podíleli obyvatele tamní vesnice, ale i studenti tamní školy pod systematickým vedením českých lektorů manželů Pavlových. Ti se celoživotně zabývají vzděláváním pedagogů i dětí, věnují se aktivně literární tvorbě a divadlu. Práce na knize byla pro děti zároveň výukovým programem, díky kterému se mohou naučit chápat svoji kulturu v souvislostech a zároveň i spoluvytvářet kulturu novou.

Současní partneři projektu

Manžele Pavlovi, společnost www.amplioon.cz – odborné vedení při vytváření knihy
Organizace Brontosauři v Himálajích (organizace podporující rozvoj školy Spring Dales Public Scholl) – organizační zajištění projekt
u
Nadace T-Soft Eternity

(pozn. text na této stránce byl převzat z webu www.brontosaurivhimalajich.cz )

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu