Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 

Vážení přátelé,

Vážím si možnosti být patronem NADACE T-SOFT ETERNITY. Nadace obecně jsou pro mne atributem občanské společnosti. Nerozlišují její politické dělení a pomáhají jak „zprava“, tak „zleva“. Mé povolání je ostatně založeno na stejném principu. Činnost NADACE T-SOFT ETERNITY sleduji již několik let. Bez ní bych neviděl radost v očích nemocných dětí, za kterými chodí do nemocnic klauni, podporovaní nadací, či radost v očích paraplegického cyklisty, kterému k handbiku také mj. pomohla i tato nadace. Nebylo by publikací, pomáhajících stomikům nebo rodinám, jejich dítě trpí Downovým syndromem.

Nadace jsou z pohledu českého práva právnickými osobami, tedy institucemi. Osobně tak nevnímám. Jsou to vždy jednotlivci a jejich úsilí. Jsem rád, že znám osobně zakládající členy nadace, pana Vaněčka a pana Pejčocha. Má důvěra v ně mi (a možná i Vám, kteří na nadaci přispíváte či budete přispívat) dává jistotu, že každá koruna, kterou nadace obdrží, bude užita k radosti těch, jenž pomoc potřebují.

Prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu