Již poněkolikátí nadace přispěla na projekt „Omalovánky první pomoci“

Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IV-Nakladatelstvím s.r.o. úspěšně pokračuje realizací dalšího edičního titulu, který je tentokráte určen pro naše nejmenší.

Věříme, že Omalovánky první pomoci děti nejen pobaví, ale také je seznámí zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci.

Autorkou omalovánek je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach. Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu