27. ledna 2012 jsme v rámci mezioborového onkologického kolokvia PragueOnco

pokřtili knížku Mluv se mnou,…

Křest proběhl na zahájení sesterské sekce, za účasti sestry Konsoláty, profesora Pafka, MUDr. Huga (nakladatelství Maxdorf) a Jany Karešové.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu