Podpořili jsme Domov sv. Karla Boromejského, který pořádal koncert Je jen jedna Hudba.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu