V pátek 9.12.2022 převzal emeritní přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol Prof. Jan Lebl dárek pro ukrajinské děti – česko-ukrajinskou encyklopedii Vítej v Česku, která vznikla jako výběr hesel z encyklopedie Velká kniha správného Čecha.

Kniha vznikla ve spolupráci nakladatelství GRADA a společnosti YourChance Jany Merunkové. 

NADACE odkoupila pro potřeby Motola část nákladu.

Děti z Ukrajiny tvoří v současné době nemalou část všech dětských pacientů v Motole.

Jak je z fotografií patrné, výzdoba pediatrické kliniky je motivační!

 

Vítej v Česku je česko-ukrajinská kniha plná příběhů o malé zemi v srdci Evropy.

Víte, jaké světově známé vynálezy mají na svědomí Češi? Nebo které české památky jsou

zapsané na seznamu UNESCO? Znáte některé české sportovce nebo hudební skladatele?

Uvnitř této knihy najdete 51 příběhů, jež vám popíšou střípky z historie a představí důležité

osobnosti, místa a vynálezy, které Česká republika nabízí.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu