OptiBook je ozvučená elektronická kniha, která je uložena na CD a spouští se v PC. Je určena začínajícím čtenářům, zejména těm, kteří mají omezené či ztížené zrakové vnímání a potřebují si čtený text individuálně přizpůsobit. Po spuštění CD si z obsahu zvolíte kapitolu – tj. pohádku či příběh, na kterém se Vám kniha otevře. Zobrazí se text zvolené kapitoly a současně uslyšíte, jak tento text čte některý ze známých herců. Text si můžete libovolně zvětšovat, měnit barvy, zvýraznit aktuálně čtený řádek apod. – to vše proto, abyste si sledování čteného textu nebo vlastní samostatné čtení co nejvíce usnadnili.

Projekt jsme realizovali s MUDr.Zobanovou, specialistkou na oční vady dětí. V současnosti (listopad 2013) běží zkušební provoz u zhruba 50 uživatelů.

 

První poznatky a  zkušenosti z testování

–          CD rom plný pohádek příjemně namluvených

–          vhodné zejména pro individuální i skupinové využití

–          při skupinovém využití – lze i  pro celou třídu (bez obrazu) – pohádky jsou namluvené opravdu poutavě. Také může vybraný žák vždy číst část pohádky pro ostatní – vystřídají se u počítače učitele. V PC učebně mohou číst všichni žáci tichým čtením se zvukovým doprovodem z CD. Lze tedy využít místo „povinné četby“, kterou čte učitel s dětmi ve škole. Taková četba je pak poutavější, protože zahrnuje více variant čtení: každý čte sám tichým hlasem u PC, jindy se žáci střídají v předčítání u PC učitele, jindy pouze poslouchají vypravěče apod.

–          delší text vyžaduje již jistou úroveň čtení dítěte, dítě již potřebuje ovládat čtení všech typů slov s porozuměním

–          texty jsou delší, proto jsou vhodné zejména pro čtení/poslech po částech u slabších žáků. U silných žáků je možné pracovat s celou pohádkou. Při čtení / poslechu na pokračovaní je třeba shrnout / připomenout předchozí děj

–          slabším čtenářům umožní přečíst poutavou pohádku delšího rozsahu  a přitom vnímat obsah čteného – to je motivační

–          je možné pohádku si nejdříve pouze poslechnout bez textu a poté s ní pracovat (převyprávět, zastavit se u jednotlivých postav, zdramatizovat, něco z pohádky namalovat/vymodelovat apod.) a poté teprve číst po částech (pro některé žáky může být jednodušší, že ví tu „základní nit“ příběhu a pak se mohou více soustředit na samotné čtení

–          za dobré považuji možnost volby písma, zarovnání bych doporučovala vždy zleva

–          velmi výhodné je také stupňování náročnosti dle možností dítěte od čtení pouze izolovaného řádku, po zvýraznění sytostí čteného řádku až po čtení pouze očima na celé stránce (toto stupňujeme dle možností dítěte a jeho posunů ve čtení) = postupně stěžujeme

–          s textem je možné pracovat tak, že dítě čte tichý čtením a poslouchá mluvený text pohádky. Vhodné je také zvuk vypnout a trénovat pouze techniku čtení (dítě čte nahlas). Zvuk můžeme vypnout a číst s dítětem v páru nahlas. Poté také dítě může číst nahlas spolu s vypravěčem (to je ale velmi obtížné). Vše můžeme střídat.

–          Pro děti je motivační, že mají číst text, který je v PC a ne v knize

–          Určitě bych CD rom využila i při práci s dětmi – cizinci

 

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog

Instruktážní video na Youtube

 

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu