V roce 2024, který bude již 15. rokem naší činnosti,  budeme pokračovat ve stávajících aktivitách a dosavadní strategii.

Naším hlavním projektem bude kniha příběhů dětských pacientů z Kliniky dětské onkologie a hematologie v Motole, s názvem „To dáš!“.

Práce na knížce započaly již v loňském roce, a práce je na ní stále dost.

 

Jelikož nám pomalu docházejí dětské knížky, které darujeme dětem v nemocnicích i jiných dětských zařízeních, plánujeme dotisk některých titulů, a dokonce i jednu knížku novou.

 

Co jsme zatím  v roce 2024 udělali:

  • darovali jsme dětské knížky a CD organizaci STO SKUPIN, která provozuje dětské skupiny

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu