V roce 2023, který bude již 14. rokem naší činnosti,  budeme pokračovat ve stávajících aktivitách a dosavadní strategii.

Ukrajinsko-český konverzační slovník v obrázcích, jehož autorem je Andrij Anatolijovyč Ševčenko, zahrnuje českou abecedu, která odpovídá fonetickému přepisu českých písmen. Poskytuje správnou a srozumitelnou ukrajinskou transkripci slov a frází, která koreluje s českou výslovností.

Naším hlavním projektem bude kniha příběhů dětských pacientů z Kliniky dětské onkologie a hematologie v Motole, s názvem „To dáš!“.

Plánujeme dokončit CD pro děti s názvem Putování labyrintem světa (podle stejnojmenné knížky).

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu