Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol požádala naši Nadaci o pomoc při tisku brožurek pro pacienty s cystickou fibrózou.

300 ks broužury dodáme Klinice do Vánoc.

Dále jsme zařídili tisk 1500 letáčků, týkajících se vzácného onemocnění PCD. Letáčky jsou důležité jako informace pro pediatry, protože tato nemoc často zůstává nerozpoznána a zaměňuje se s jinými diagnozami.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu