Benefiční koncert Jitky Zelenkové v rámci společenského setkání přátel Domova Sv. Karla Boromejského

Dne 22.6.2010

Pozvánka

Průvodní dopis

Plakáty – prvnídruhý

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu