Letos jsme oslavili čtrnáctý rok činnosti. Tradičně jsme oslavu uspořádali v Domově sv. Karla Boromejského. Součástí večera byl i úžasný koncert Jaroslava Svěceného a Lucie Karlové.

 Za rok 2023 nadace udělila cenu Alfredu Strejčkovi za propagaci odkazu Jana Ámose Komenského.

Děkujeme všem, kdo přišli, pomohli a pomáhají…

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu