Žáčkův slabikář-OPTIBOOK

 

Čtečku OPTIBOOK jsme realizovali již v loňském roce (viz. text z roku 2013).
Letos ve spolupráci nakladatelství ALTER a T-SOFT a.s. vzniklo počítačové zpracování Žáčkova slabikáře.

Před prázdninami jej obdrží děti v řadě mateřských školek jako „vstupenku“ do první třídy.
Za tuto spolupráci patří náš dík Evě Hruškové a Janu Přeučilovi, kteří dělají pro děti představení.