Sbírka šatstva

V září jsme uspořádali ve spolupráci s firmou ELTODO sbírku šatstva, hraček, obuvi a dalších věcí ve prospěch Diakonie Broumov.

Posláním Diakonie Broumov, sociální družstvo, je obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

 Diakonie Broumov přes 22 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snaží svoji činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.

Od svého založení začala Diakonie Broumov uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Má navázanou spolupráci s cca 2 500 městy a obcemi, školami, různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci po celé ČR i na Slovensku k zajištění sběru použitého textilu. Tuto činnost rozšířila od roku 2012 umisťováním kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí.  K dnešnímu dni má umístěných cca 700 kontejnerů po celé ČR i na Slovensku.