T-SOFT ETERNITY

Rádi bychom Vám představili NADACI T-SOFT ETERNITY, kterou založila společnost T-SOFT a.s.

Proč se T-SOFT a.s., která vznikla v roce 1991, rozhodla založit nadaci?

Společnost T-SOFT a.s. již řadu let přispívala na dobročinné akce, podporovala handicapované občany, kulturní akce apod.

Protože tato činnost se stále rozrůstala, jak obsahem, tak rozsahem, rozhodli jsme se, že by bylo vhodné, aby byla tato činnost soustředěna pod samostatnou organizaci.

Kromě toho vznikaly nápady na projekty, které by nebyly financovatelné pouze společností T-SOFT a.s., ale vyžadovaly by další partnery i finanční účast.

A tak byla 1.1.2010 založena NADACE T-SOFT ETERNITY. Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi vymýšlet a pomoci realizovat projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout.

Za sedm let existence jsme mimo jiné pomohli na svět mnoha CD s pohádkami pro děti, dětským knížkám i mezioborovým publikacím s lékařským a sportovním zaměřením.

Máme vizi bourat předsudky a mýty, stavět mosty mezi obory, lidmi, mezi historií a budoucností.

Předem děkujeme za Vaši podporu.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

předseda správní rady nadace

Správní rada:

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
předseda správní rady

Ing. Jaroslav Pejčoch
1. místopředseda správní rady

RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
2. místopředseda správní rady

Dozorčí rada:

Ing. Soňa Pauerová, DiS.
předseda dozorčí rady

Ing. Lukáš Vaněček
místopředseda dozorčí rady

Ing. Miroslav Firman
člen dozorčí rady

Ke stažení

Katalog sbírkových předmětů nadace pro rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018 - nová grafická úprava

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Grantová pravidla

Žádost o finanční příspěvek od Nadace Eternity download

Logo Nadace Eternity download

Grantová pravidla


Ochrana osobních údajů


T-soft ETERNITY v médiích

Rozhlas

Tisk

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu