Knihy KNIHA-Křehká_každodennost_obálka_04_pdf

Křehká každodennost

Kniha, obohacená o unikátní snímky světově uznávaného českého fotografa Prof. Mgr. Jindřich Štreita Dr.hc, umožňuje nahlédnout do dlouho přehlížené a neporozuměné každodennosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. A to skrze výpovědi několika rodin, jejichž příslušníci jsou právě těmito jedin

Kniha, obohacená o unikátní snímky světově uznávaného českého fotografa Prof. Mgr. Jindřich Štreita Dr.hc, umožňuje nahlédnout do dlouho přehlížené a neporozuměné každodennosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. A to skrze výpovědi několika rodin, jejichž příslušníci jsou právě těmito jedinečnými mezi námi. Ti doposud byli často vnímáni jakožto jiní, či neviděni vůbec, a tím vyčleňováni. Z potřeby změnit tento přístup vznikla obecně prospěšná společnost Ruka pro život. Jejím posláním je reálné uplatnění myšlenky rovnosti a sounáležitosti ve vztahu k těmto jedincům. S tím bezprostředně souvisí snaha o překonání zažitého dělení na „my“ a „oni“, potažmo „my“ a „ti jiní“. Připravovaná kniha nabízí možnost upuštění od této omezující představy ozřejměním toho, co máme všichni, jako lidské bytosti, společného. Kupříkladu: pocit odmítnutí, strach, radost, lásku a především niternou potřebu pochopení a přijmutí toho, kým jsme. Tento cíl oslovil Nadaci T-SOFT ETERNITY, která se společně s o.p.s. Ruka pro život zasadila o vydání uváděné publikace. Zatímco značná část již existující literatury vyrovnávající se s touto problematikou ji popisuje zvnějšku a je pohledem specialistů, tato kniha je sbírkou zkušeností a životních příběhů těch, jejichž je každodenní součástí.

Podpořit nadaci koupí
Knihy Slider photo

Praktické rady pro onkologické pacienty, 2. vydání

Publikace Praktické rady pro onkologické pacienty je určena především těm čtenářům, kteří mají ve své blízkosti nemocného s nádorovým onemocněním a rádi by se lépe seznámili s touto problematikou tak, aby mu mohli být po celou dobu léčby pevnou oporou. Autoři touto knihou pacientům i jejich rodinám

Publikace Praktické rady pro onkologické pacienty je určena především těm čtenářům, kteří mají ve své blízkosti nemocného s nádorovým onemocněním a rádi by se lépe seznámili s touto problematikou tak, aby mu mohli být po celou dobu léčby pevnou oporou. Autoři touto knihou pacientům i jejich rodinám a blízkým podávají jakousi pomyslnou pomocnou ruku a provázejí je na cestě od určení diagnózy, přes léčbu až k období uzdravování. Čtenářům předkládají ucelený a srozumitelný přehled informací týkajících se nádorového onemocnění, uvádějí například na jaká vyšetření je podle současné legislativy nárok a kdo je poskytuje, zmiňují se i o sociálních službách, možných příspěvcích poskytovaných státem nebo o službách hrazených zdravotní pojišťovnou, snaží se odpovědět na otázky, na které pacienti i jejich blízcí v průběhu celého procesu nemoci a léčby hledají odpovědi. O užitečnosti publikace vypovídá i to, že její druhé vydání vychází již po roce od vydání prvního.

Podpořit nadaci koupí

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu