Je jen jedna hudba

Podpořili jsme Domov sv. Karla Boromejského, který pořádal koncert Je jen jedna Hudba.