Před Vánoci jsme nadělili knížky a CD dětem z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol.

Logisticky to byla poměrná náročná operace, protože s čtyřmi těžkými bednami není snadné v Motole zaparkovat, tak, aby to bylo blízko vchodu.

Dík patří za spolupráci nakladatelství MAXDORF, GRADA a v neposlední řadě nakladatelství JAS (jmenovitě Janě Semelkové), které darovalo knížky ze své produkce.

 

Na fotografii pan Marián Pavlíček,DiS , který má na onkologii na starosti herní terapii.

 

 

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu