Česká škola v Melbourne

V letošním roce se snažíme systematicky navazovat spolupráci s krajanskými spolky a vůbec krajany v zahraničí.

Nejdále jsme se letos dostali do Austrálie! Česká škola v Melbourne má od letošního léta v knihovně i naše knížky a knížky nakladatelství Grada.

Náš velký dík patří společnosti Nobless Czech, která zprostředkovala kontakt na školu v Melbourne a na akci se významně finančně podílela.