Benefiční koncert

Benefiční koncert Jitky Zelenkové v rámci společenského setkání přátel Domova Sv. Karla Boromejského

Dne 22.6.2010

Pozvánka

Průvodní dopis

Plakáty – první, druhý